Tutkimustyö

Tällä hetkellä teen väitöskirjaa Helsingin yliopistoon aiheenani psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuus nuoruusikäisillä psykiatrisilla potilailla. HYKS Nuorisopsykiatrialla toteutetun vaikuttavuustutkimuksen lisäksi olen vastannut psykoterapeuttisten interventioiden seurantaan nuoruusikäisille kehitetyn YP-CORE menetelmän suomalaisesta käännöstyö- ja pilottihankkeesta. Vaikuttavuustutkimuksen tuloksia on julkaistu sekä esitelty kansainvälisissä ja kotimaisissa kongresseissa.

Olen ollut mukana laatimassa katsausartikkelisarjaa näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoitomuodoista tyypillisimmissä nuorten mielenterveyden häiriöissä. Lisäksi olen julkaissut artikkelin nuorten seksuaalisuudesta sekä toiminut toisena kirjoittajana Helsingin opetusviraston julkaisemassa opaskirjassa draamallisista työmenetelmistä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelemiseen.

Kansainvälisellä tasolla toimn varapuheenjohtajana EU-rahoitteisessa COST Action-hankkeessa "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders, TREATME", jonka tavoitteena on rakentaa Euroopan laajuinen psykoterapiatutkijoiden verkosto sekä lisätä tieteellistä tietämystä nuorten ja nuorten aikuisten psykoterapioiden vaikuttavuudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä.

Alla tarkemmat tiedot ilmestyneistä julkaisuista:

- Gergov V , Lindberg N , Lahti J , Lipsanen J, Marttunen M. (2021). Effectiveness and Predictors of Outcome for Psychotherapeutic Interventions in Clinical Settings Among Adolescents. Frontiers in Psychology, 12, 628977. 

- Parhiala P, Ranta K, Gergov V, Kontunen J, Law R, La Greca A.M, Torppa M, Marttunen M. (2020). Interpersonal Counseling in the Treatment of Adolescent Depression: A Randomized Controlled Effectiveness and Feasibility Study in School Health and Welfare Services. School Mental Health, 12(2), 265-283. 

- Gergov V, Lahti J, Marttunen M, Lipsanen J, Evans C, Ranta K, Laitila A, Lindberg N. (2017). Psychometric properties of the Finnish version of the Young Person's Clinical Outcomes in Routine Evaluation (YP-CORE) questionnaire. Nordic Journal of Psychiatry, 71(4), 250-255.

- Gergov V. Seksuaalisuuden haltuunotto nuoruusiässä: siirtymä lapsuuden kiintymysobjekteista kohti aikuista seksuaalisuutta psykoterapiassa. (2016). Psykoterapia, 35, 233-248.

- Pitkänen J, Gergov V. (2016). Draaman keinoin kiusaamista vastaan: menetelmiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja käsittelyyn. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy.

- Strandholm T, Ranta K, Gergov V, Tainio V-M, Lindberg N, Ehrling L, Marttunen M. (2016). Nuorten itsetuhoisuuden ja epävakaiden piirteiden psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus: systemaattiseen hakuun perustuva kirjallisuuskatsaus. Suomen Lääkärilehti, 10, 717-23.

- Marttunen M, Ranta K, Gergov V, Strandholm T, Ehrling L, Tainio V-M, Lindberg N. (2015). Nuorten depressioiden psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus: systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus. Suomen Lääkärilehti, 46, 3111-3116.

- Gergov V, Kalska H, Marttunen M, Lipsanen J, Tainio V-M, Lindberg N. (2015). Subjective outcomes of psychotherapeutic interventions: a naturalistic follow-up study among Finnish adolescent psychiatric out-patients. Psychiatria Fennica, 46, 85-106.

- Gergov V, Ranta K, Lindberg N, Strandholm T, Tainio V-M, Ehrling L, Marttunen M. (2015). Korkeassa psykoosiriskissä olevien nuorten ja nuorten psykoottisten häiriöiden psykoterapeuttiset hoitomuodot: systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus. Suomen Lääkärilehti, 38, 2413-2418.

- Lindberg N, Ranta K, Gergov V, Strandholm T, Tainio V-M, Ehrling L, Marttunen M. (2015). Nuorten käytöshäiriön ja antisosiaalisen käyttäytymisen psykososiaaliset hoitomuodot: kirjallisuuskatsaus. Suomen Lääkärilehti, 26-32, 1913-1918.

- Ranta K, Gergov V, Tainio V-M, Lindberg N, Strandholm T, Ehrling L, Marttunen M. (2015). Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä: Systemaattiseen hakuun perustuva kirjallisuuskatsaus. Suomen Lääkärilehti, 18, 1253-1259.

- Gergov V, Lindberg N, Tainio V-M, Marttunen M. Nuorten ostopalvelupsykoterapiat - mitä ostetaan ja kenelle. (2013). Suomen Lääkärilehti, 49, 3239-3244.