Tutkimustyö

Helsingin yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa tarkastetun väitöskirjani aihe oli psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät nuorten mielenterveyden häiriöiden hoidossa. HYKS Nuorisopsykiatrialla toteutetun vaikuttavuustutkimuksen lisäksi olen vastannut psykoterapeuttisten interventioiden seurantaan nuoruusikäisille kehitetyn YP-CORE menetelmän suomalaisesta käännöstyö- ja pilottihankkeesta. Vaikuttavuustutkimuksen tuloksia on julkaistu sekä esitelty kansainvälisissä ja kotimaisissa kongresseissa.

Olen ollut mukana laatimassa katsausartikkelisarjaa näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoitomuodoista tyypillisimmissä nuorten mielenterveyden häiriöissä. Lisäksi olen julkaissut artikkelin nuorten seksuaalisuudesta sekä toiminut toisena kirjoittajana Helsingin opetusviraston julkaisemassa opaskirjassa draamallisista työmenetelmistä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja käsittelemiseen.

Kansainvälisellä tasolla toimin varapuheenjohtajana EU-rahoituksella käynnistetyssä COST Action-hankkeessa "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders, TREATme". Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Euroopan laajuinen psykoterapiatutkijoiden verkosto sekä lisätä tieteellistä tietämystä nuorten ja nuorten aikuisten psykoterapioiden vaikuttavuudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä, ja hankkeen päätyttyä verkosto on vakiintunut pysyväksi toiminnaksi.

Alla tarkemmat tiedot ilmestyneistä julkaisuista:

- Gergov V. (2024). Psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät nuoruusikäisten mielenterveyden hoidossa. Psykologia, 58(04-06), 328-331. 

- Gergov V, Prevendar T, Vousoura E, Ulberg R, Dahl H-S, Feller C, Jacobsen C.F, Karain A, Milic B, Poznyak E, Sacco R, Tulbure B.T, Camilleri N, Liakea I, Podina I, Saliba A, Torres S, Poulsen S. (2023). Sociodemographic Predictors and Moderators of Treatment Outcomes of Psychotherapeutic Interventions for Young People with Mental Disorders: A Systematic Review. Adolescent Research Review.

- Gergov V. (2022). Psychotherapeutic Interventions for Adolescents With Mental Disorders : Effectiveness and Predictors of Treatment Outcome. Helsingin yliopisto. Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis 58/2022. Väitöskirja.

- Parhiala P, Marttunen M. Gergov V, Torppa M, Ranta K. (2022). Predictors of outcome after a time-limited psychosocial intervention for adolescent depression. Frontiers in Psychology, 13:955261.

- Van Hoy A, Rzeszutek M, Pięta M, Mestre JM, Rodríguez-Mora Á, Midgley N, Omylinska-Thurston J, Dopierala A, Falkenström F, Ferlin J, Gergov V, Lazić M, Ulberg R, Røssberg JI, Hancheva C, Stoyanova S, Schmidt SJ, Podina IR, Ferreira N, Kagialis A, Löffler-Stastka H, Gruszczyńska E. (2022). Subjective well-being among psychotherapists during the coronavirus disease pandemic: A cross-cultural survey from 12 european countries. Journal of Psychiatric Research, 154, 315-323.

- Van Hoy A, Rzeszutek M, Pięta M, Mestre J, Rodríguez-Mora A, Midgley N, Omylinska-Thurston J, Dopierala A, Falkenström F, Ferlin J, Gergov V, Lazić M, Ulberg R, Røssberg JI, Hancheva C, Stoyanova S, Schmidt S, Podina I, Ferreira N, Kagialis A, Löffler-Stastka H, Gruszczyńska E. (2022). Burnout among psychotherapists: a cross-cultural value survey among 12 European countries during the coronavirus disease pandemic. Scientific Reports, 12:13527.

- Gergov V, Milic B, Löffler-Stastka H, Ulberg R, Vousoura E, Poulsen S. (2022). Psychological Interventions for Young People With Psychotic Disorders: A Systematic Review. Frontiers in Psychiatry, 13:859042. 

- Gergov V, Marttunen M, Lindberg N, Lipsanen J, Lahti J. (2021). Therapeutic Alliance: A Comparison Study between Adolescent Patients and Their Therapists. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21):11238. 

-  Vousoura E, Gergov V, Tulbure BT, Camilleri N, Saliba A, Garcia-Lopez LJ, Podina I, Prevendar T, Löffler-Stastka H, Chiarenza G, Debbane, Markovska-Simoska S, Milic B, Torres S, Ulberg R, Poulsen S. (2021). Predictors and moderators of outcome of psychotherapeutic interventions for mental disorders in young people: Protocol for systematic reviews. Systematic Reviews, 10:239.

- Gergov V , Lindberg N , Lahti J , Lipsanen J, Marttunen M. (2021). Effectiveness and Predictors of Outcome for Psychotherapeutic Interventions in Clinical Settings Among Adolescents. Frontiers in Psychology, 12:628977. 

- Parhiala P, Ranta K, Gergov V, Kontunen J, Law R, La Greca A.M, Torppa M, Marttunen M. (2020). Interpersonal Counseling in the Treatment of Adolescent Depression: A Randomized Controlled Effectiveness and Feasibility Study in School Health and Welfare Services. School Mental Health, 12(2), 265-283. 

- Gergov V, Lahti J, Marttunen M, Lipsanen J, Evans C, Ranta K, Laitila A, Lindberg N. (2017). Psychometric properties of the Finnish version of the Young Person's Clinical Outcomes in Routine Evaluation (YP-CORE) questionnaire. Nordic Journal of Psychiatry, 71(4), 250-255.

- Gergov V. Seksuaalisuuden haltuunotto nuoruusiässä: siirtymä lapsuuden kiintymysobjekteista kohti aikuista seksuaalisuutta psykoterapiassa. (2016). Psykoterapia, 35, 233-248.

- Pitkänen J, Gergov V. (2016). Draaman keinoin kiusaamista vastaan: menetelmiä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, tutkimiseen ja käsittelyyn. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisuja. Helsinki: Edita Prima Oy.

- Strandholm T, Ranta K, Gergov V, Tainio V-M, Lindberg N, Ehrling L, Marttunen M. (2016). Nuorten itsetuhoisuuden ja epävakaiden piirteiden psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus: systemaattiseen hakuun perustuva kirjallisuuskatsaus. Suomen Lääkärilehti, 10, 717-23.

- Marttunen M, Ranta K, Gergov V, Strandholm T, Ehrling L, Tainio V-M, Lindberg N. (2015). Nuorten depressioiden psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus: systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus. Suomen Lääkärilehti, 46, 3111-3116.

- Gergov V, Kalska H, Marttunen M, Lipsanen J, Tainio V-M, Lindberg N. (2015). Subjective outcomes of psychotherapeutic interventions: a naturalistic follow-up study among Finnish adolescent psychiatric out-patients. Psychiatria Fennica, 46, 85-106.

- Gergov V, Ranta K, Lindberg N, Strandholm T, Tainio V-M, Ehrling L, Marttunen M. (2015). Korkeassa psykoosiriskissä olevien nuorten ja nuorten psykoottisten häiriöiden psykoterapeuttiset hoitomuodot: systemaattiseen kirjallisuushakuun perustuva katsaus. Suomen Lääkärilehti, 38, 2413-2418.

- Lindberg N, Ranta K, Gergov V, Strandholm T, Tainio V-M, Ehrling L, Marttunen M. (2015). Nuorten käytöshäiriön ja antisosiaalisen käyttäytymisen psykososiaaliset hoitomuodot: kirjallisuuskatsaus. Suomen Lääkärilehti, 26-32, 1913-1918.

- Ranta K, Gergov V, Tainio V-M, Lindberg N, Strandholm T, Ehrling L, Marttunen M. (2015). Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä: Systemaattiseen hakuun perustuva kirjallisuuskatsaus. Suomen Lääkärilehti, 18, 1253-1259.

- Gergov V, Lindberg N, Tainio V-M, Marttunen M. Nuorten ostopalvelupsykoterapiat - mitä ostetaan ja kenelle. (2013). Suomen Lääkärilehti, 49, 3239-3244.


© 2016 Vera Gergov Tmi, Y-tunnus 2760246-6 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!