Tietoa minusta

Koulutukseltani olen psykologian tohtori, psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Olen suorittanut äkillisten traumaattisten kriisien koulutusohjelman, joka antaa valmiudet kriisi-interventioiden toteuttamiseen sekä kriisityöntekijöiden kouluttamiseen. Lisäksi minulla on koulutus interpersoonalliseen psykoterapiaan sekä traumafokusoituun kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.  

Tällä hetkellä virkatyöni on Suomen Psykologiliitossa, jossa toimin ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Aiemmin olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan nuorisopsykiatriassa, minkä lisäksi minulla on työkokemusta muun muassa lastensuojelun asiakkaille toteutettavasta perhetyöstä sekä henkilöstoarvioinnista. Lisäksi olen ohjannut alaikäisille turvapaikanhakijoille suunnattua ahdistuksenhallintaryhmää. Olen myös kouluttanut koulujen henkilöstöä liittyen lasten- ja nuorten mielenterveyteen, kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja työstämiseen sekä työssäjaksamiseen, ja luennoinut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille erityisesti psykoterapiaan ja psykiatriaan liittyvistä aiheista.

Asiakastyön ja kouluttamisen rinnalla olen hyvin kiinnostunut tutkimus- ja kehittämistyöstä. Olen ollut useamman vuoden ajan mukana erilaisissa kehittämishankkeissa HUS:n Nuorisopsykiatrian hoitomalleihin sekä ostopalveluna toteuttamiin psykoterapiapalveluihin liittyen. Väitöskirjani koski psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuutta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä nuorten mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Toimin myös kansainvälisessä TREATme tutkijaverkostossa varapuheenjohtajana.

© 2016 Vera Gergov Tmi, Y-tunnus 2760246-6 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!