Tietoa minusta

Koulutukseltani olen psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Olen suorittanut äkillisten traumaattisten kriisien koulutusohjelman, joka antaa valmiudet kriisi-interventioiden toteuttamiseen sekä kriisityöntekijöiden kouluttamiseen. Lisäksi minulla on koulutus interpersoonalliseen psykoterapiaan sekä traumafokusoituun kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.  

Tällä hetkellä virkatyöni on Suomen Psykologiliitossa, jossa toimin ammattiasioista vastaavana psykologina. Aiemmin olen työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan nuorisopsykiatriassa, minkä lisäksi minulla on työkokemusta muun muassa lastensuojelun asiakkaille toteutettavasta perhetyöstä sekä henkilöstoarvioinnista. Lisäksi olen ohjannut alaikäisille turvapaikanhakijoille suunnattua ahdistuksenhallintaryhmää. Olen myös kouluttanut koulujen henkilöstöä liittyen lasten- ja nuorten mielenterveyteen, kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja työstämiseen sekä työssäjaksamiseen, ja luennoinut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille erityisesti psykoterapiaan ja psykiatriaan liittyvistä aiheista.

Asiakastyön ja kouluttamisen rinnalla olen hyvin kiinnostunut myös tutkimus- ja kehittämistyöstä. Olen ollut useamman vuoden ajan mukana erilaisissa kehittämishankkeissa HYKS Nuorisopsykiatrian sisäisiin hoitomalleihin sekä HUS:n ostopalveluna toteuttamiin psykoterapiapalveluihin liittyen. Ajankohtaisesti teen väitöskirjaa psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuudesta nuoruusikäisten psykiatristen potilaiden kohdalla sekä toimin kansainvälisessä TREATme tutkijaverkostossa varapuheenjohtajana.

© 2016 Vera Gergov Tmi, Y-tunnus 2760246-6 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!