Emotion-focused psychotherapy: Transforming power of affect 

Leslie S. Greenberg, Helsinki 6.-7.5.2022

In the two-day workshop prof. Leslie Greenberg will guide participants to the principles and practice of emotion-focused therapy (EFT) developed by him. The workshop is aimed for all mental health and psychotherapy professionals. The workshop will begin with a discussion of the role of emotion and emotional awareness in function and dysfunction. The importance of working with automatically generated amygdala based emotion will be emphasized. Emotion assessment to identify both adaptive and maladaptive emotions and primary and secondary emotions will be discussed. Differential intervention based on process diagnosis will be demonstrated. Major principles of emotional change in psychotherapy will be discussed. Videotaped examples of evidence based, methods for evoking and dealing with emotions in self-criticism and trauma or emotional injuries from the past with significant others will be presented and discussed. Participants will be introduced to the skills of moment by moment attunement to affect, focusing on bodily felt feelings, and the use of methods of two chair dialogues between parts of the self.

Language of the workshop is English.


Educational Objectives:

1. Review theory and evidence on effectiveness of Emotion-focused therapy
2. Identify different types of emotional expression.
3. Learn how to intervene differentially with emotion
4. Learn how to access adaptive emotions to produce change.                  
5. Review principles of emotional change and supporting research 
6. Identify emotion processing components in the resolution of self-critical splits, unfinished business and self interruption.


Price of the 2-day workshop: 350 euros (+VAT 24%) 

  • Includes lunch and morning/afternoon coffee on both days
  • Venue: Pörssitalo / Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Kaksipäiväisessä työpajassa prof. Leslie Greenberg johdattaa kehittämänsä tunnekeskeisen psykoterapian (emotion-focused therapy, EFT) periaatteisiin ja keskeisiin käytännön menetelmiin. Työpaja käsittelee tunteiden ja tunnetyöskentelyn roolia hyvinvoinnissa, psykologisissa ongelmissa sekä mielenterveyden häiriöissä. Koulutus on tarkoitettu kaikille mielenterveys- ja psykoterapeuttista työtä tekeville. Työpajassa paneudutaan adaptiivisten ja maladaptiivisten, primääristen ja sekundääristen tunnereaktioiden tunnistamiseen. Koulutus perehdyttää tunteiden prosessidiagnostiikkaan, emotionaalisen muutoksen periaatteisiin sekä keskeisiin interventioihin. Videoidut esimerkit demonstroivat näyttöön perustuvia tunnekeskeisen psykoterapian menetelmiä tunteiden virittämiseen ja läpityöskentelyyn mm. itsekriittisyydessä, traumoissa sekä nykyisyyden ja menneisyyden ongelmallisissa ihmissuhteissa. Koulutettavat kehittävät taitojaan mm. tunnekokemusten syventämisessä, kehon viestien huomaamisessa sekä tuolityöskentelyssä.

Työpajan kieli on englanti.


Koulutustavoitteet:

1. Antaa perustiedot tunnekeskeisen terapian teoriasta ja tutkimuksesta
2. Valmentaa ammattilaisen tunnistamaan asiakkaan erilaiset tunnetyypit ja -kokemukset
3. Perehdyttää eri tunteille spesifeihin interventiotekniikoihin
4. Perehdyttää adaptiivisten tunteiden virittämiseen muutoksen aikaansaamiseksi
5. Antaa perustiedot emotionaalisen muutoksen periaatteista ja tutkimuksesta
6. Valmentaa tunnekokemusten prosessointiin itsekritiikin, itsen keskeyttämisen sekä ongelmallisten ihmissuhteiden läpityöskentelyssä.


Koulutuspäivien hinta: 350 euroa (+alv 24%)

  • Sisältää lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit molempina päivinä
  • Paikka: Pörssitalo / Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki 

Download full program of the workshop below / Lataa koulutuspäivien ohjelma alta:

Lisätiedot:

greenberg.helsinki@gmail.com

Vera Gergov, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Erkki Heinonen, apulaisprofessori, kliinisen psykologian ja psykoterapian dosentti, certified EFT therapist (ISEFT)

Leslie S. Greenberg

About the presenter:

Leslie Greenberg, Ph.D. is Distinguished Research Professor Emeritus of Psychology at York University in Toronto. He has authored the major texts on Emotion-focused approaches to treatment for individuals and couples. He has received the Distinguished Research Career award of the Society for Psychotherapy Research as well as the American Psychology Association Award for Distinguished Professional Contribution to Applied Research. He conducts a private practice and trains people in emotion-focused approaches.

Kouluttajasta:

Leslie Greenberg, Ph.D., on emeritusprofessori Yorkin yliopistossa, Torontossa sekä tunnekeskeisen terapian (emotion-focused therapy, EFT) pioneeri ja luoja. Hän on kirjoittanut laajasti tunnekeskeisistä lähestymistavoista yksilöiden ja parien hoidossa. Hän on saanut tunnustuksia tutkimustyöstään mm. Society for Psychotherapy Researchilta sekä Yhdysvaltain Psykologiliitolta. Professori Greenbergillä on yksityisvastaanotto ja hän kouluttaa tunnekeskeisestä terapiasta maailmanlaajuisesti.

More information on emotion-focused therapy / Lisätietoa tunnekeskeisestä psykoterapiasta: www.iseft.org

© 2016 Vera Gergov Tmi, Y-tunnus 2760246-6 
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!